• Home
 • Cenová soustava ÚRS

Cenová soustava ÚRS

Cenová soustava ÚRS (CS ÚRS) je ucelený systém informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla. Všechny informace jsou integrovány do strukturované multimediální databáze. CS ÚRS pomáhá investorům, projektantům i dodavatelům ve všech fázích výstavby - při přípravě stavby i její realizaci. Slouží jako zdroj informací o cenách materiálů, výrobků, stavebních prací. Je nepostradatelným nástrojem každého, kdo se věnuje problematice cen stavebního díla. Informace o možnostech využívání CS ÚRS naleznete na www.pro-rozpocty.cz.

Katalogy položek stavebních prací a montáží technologických zařízení

 •     Cenové a technické podmínky
         - Úvodní části katalogů
         - Všeobecné podmínky použití cen
         - Zadání pro stanovení směrných cen stavebních prací
 •     Katalogové listy
 •     Směrné ceny položek včetně jednotlivých složek ceny

 

Třídníky, číselníky a klasifikace

 

Další součásti CS ÚRS

 •     Katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
 •     Rozpočtové ukazatele (RUSO) - ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku
 •     Rychlé rozpočtování (RYRO©) – systém agregovných položek pro rychlé orientační ocenění pozemních staveb
 •     Oceňování škod na stavebních objektech (POLAR) – pomůcka pro likvidaci pojistných událostí
 •     Agregované položky komunikací (APK podle TP170)
 •     Sborník pořizovacích cen materiálů (SPCM)
 •     Sazebník strojohodin
 •     Mzdová matice a kvalifikační katalog profesí
 •     Sborník doplňkových ostatních přímých nákladů (DOPN)
 •     Indexy změn cen ve stavebnictví
 •     Cenové zprávy

 

Kontakt

Informace k CS ÚRS - tel.: 549 133 292, e-mail: cen.info@urs.cz